Redační a publikační systém TOOLKIT
...s TOOLKITEM je to hračka!

KDO JEJ POUŽÍVÁ

biofarma Sasov - Josef Sklenář

Biofarma Sasov nabízí bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního venkovního chovu a faremních jatek, stejně jako bio brambory a cibuli. Jízdárna pro Vás připraví vyjížďky na koních v okolí Jihlavy i ustájení koní.

CZ Biom

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. Činnost asociace probíhá v 5 odborných sekcích, které detailně rozpracovávají jednotlivá témata. Jedná se o sekce Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství.

DataPlán

DataPlán je nástroj, který pomáhá zapojit širokou veřejnost do rozhodování orgánů územní veřejné správy, zjistit, zda strategické cíle jsou správně nastaveny, zda veřejné prostředky jsou účelně vynakládány.

Fórum 50%

Fórum 50 %, o. s. vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Tento problém nadále trvá.

stopznásilnění.cz

Gender Studies ve spolupráci s občanským sdružením Persefona usiluje o vytvoření podpůrného projektu pro oběti znásilnění a pokusu o něj v České republice.

MPO Efekt

Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu o podpoře energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie

Zpravodajství Econnectu

Zpravodajství Econnectu se věnuje dění, které se dotýká neziskového sektoru. Jeho cílem je podporovat zajímavé projekty nevládních iniciativ a napomáhat tak budování občanské společnosti.

Mateřské centrum Poděbrady

Umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Je založeno na principu rodinné svépomoci, poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Je místem, kde jsou děti jednoznačně vítány.

CEE Bankwatch Network

CEE Bankwatch Network je síť mezinárodních nevládních organizací jejíž cílem je monitorovat aktivity mezinárodních finančních institucí (Světová banka, Mezinárodní měnový fond apod.) a navrhovat konstruktivní alternativy jejich činnosti.

Electronic Immigration Network

EIN je dobrovolná organizace působící zejména ve Velké Británii a v Evropě, která prostřednictvím internetu informuje o přistěhovalectví a uprchlících.

ChangeNet

ChangeNet je slovenské občanské sdružení, které vytváří prostor pro efektivní komunikaci a sdílení informací mezi občanskými organizacemi.

Kalendář akcí v občanském sektoru

Stránky poskytující informace o akcích probíhajících v občanském sektoru. Spolupráce na obsahu je zajištěna sdílením informací jednotlivých organizací, jež používají publikační systém Toolkit.

Kormidlo

Kormidlo je katalog odkazů občanské společnosti, na jehož správě se podílí kromě Econnectu mnoho dalších organizací a institucí.

Mountainbike

Informační server o cyklistice provozovaný občanským sdružením Nomads MTB se věnuje převážně reportážnímu životu ze světa MTB závodů.

Občanská společnost - návod k použití

Cílem webu Občanská společnost je povzbudit občany k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování a poskytnout jim informace a návody, jak ovlivňovat běh věcí veřejných a překonávat překážky.

Dobrovolník

Cílem tohoto portálu je zprostředkovávat informace a umožňovat vzájemnou komunikaci o dobrovolnictví, o dobrovolnických službách a centrech nabízejících dobrovolníkům i organizacím metodickou pomoc.

Děti země

Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí a přírody.

EkoList

EkoList nabízí zpravodajství, kalendář akcí, poradenství a další informace z oblasti životního prostředí.

Feminismus.cz

Stránky organizace Gender Studies poskytující informace o problematice ženských práv a genderu v České republice i ve světě.

Pečující on-line

Cílem tohoto projektu je pomoc a vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže.

A desítky dalších organizací, institucí a nadšenců v České republice a po celém světě.

VYZKOUŠEJTE SI PUBLIKAČNÍ SYSTÉM TOOLKIT!


Copyright © 2005 Econnect; použit publikační a redakční systém TOOLKIT