Redační a publikační systém TOOLKIT
...s TOOLKITEM je to hračka!

JAK TOOLKIT VYPADÁ

Vstupní formulář Novinky

Vstupní formulář Akce

HTML editor

Šablona Vzhled přehledu zpráv

Šablona Vzhled jedné zprávy

Správa zpráv

Správa zpráv ve španělštině

Nastavení políček databáze

Nastavení přístupových práv uživatele

Nastavení přístupových práv k webíku

Formulář pro import CSVVYZKOUŠEJTE SI PUBLIKAČNÍ SYSTÉM TOOLKIT!


Copyright © 2005 Econnect; použit publikační a redakční systém TOOLKIT