Redační a publikační systém TOOLKIT
...s TOOLKITEM je to hračka!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak publikační systém TOOLKIT funguje?

Aktualizace webových stránek probíhá v jednoduchém vstupním formuláři prohlížeče. Obsah celé nebo části stránek je uložen v databázi. Pokud si návštěvník chce prohlédnout vaší stránku, vyberou se požadovaná data z databáze, zkompletují se s nastavenými šablonami pro vzhled a výsledek se pošle a zobrazí v prohlížeči návštěvníka.

Úpravu vašich dat v databázi příp. šablon pro vzhled může provádět pouze ten, kdo zná příslušné uživatelské jméno a heslo pro vaše databáze. Uživatelé, kteří neznají vaše přihlašovací údaje nebo znají přihlašovací údaje pro jiné databáze publikačního systému, upravovat vaše stránky nemohou.

NENAŠLI JSTE CO JSTE HLEDALI? ZEPTEJTE SE!


Copyright © 2005 Econnect; použit publikační a redakční systém TOOLKIT