Redační a publikační systém TOOLKIT
...s TOOLKITEM je to hračka!

FUNKCE A VLASTNOSTI TOOLKITU

Anonymní vkládání

K obsahu stránek mohou přispívat i jejich samotní uživatelé. Po vyplnění anonymního formuláře se zpráva vloží buďto do zásobníku nebo přímo zobrazí na stránkách.
ukázka

Archív zpráv

Velmi často jsou zprávy na stránkách zobrazovány od nejnovějších k nejstarším. Je-li počet zpráv příliš velký tak je nástroj zobrazí např. po 20 na stránku (tento počet lze změnit) a vytváří tak vlastně automaticky archív zpráv.
ukázka

Automatická aktualizace obsahu

I když jste delší dobu mimo internet váš web se sám aktualizuje díky automatickému zveřejnění či stažení zprávy. Děje se tak podle nastaveného datumu zvěřejnění a expirace (vypršení platnosti) každé zprávy.
ukázka

Bezpečnost

Na bezpečnost klademe velký důraz. Na serveru je využíván ověřený software (Apache, MySQL, PHP apod.), který je pravidelně aktualizován i o bezpečnostní záplaty. Přihlašování k nástroji probíhá přes šifrované spojení mezi prohlížečem a naším severem, takže přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) nelze na internetu odposlechnout.

Diskuze a komentáře

Ke každé zprávě lze připojit diskuzi uživatelů a obohatit tak web o názory jiných. Samostatné diskuzní fórum je také k dispozici.
ukázka

Dokumentace a nápověda

K dispozici je kvalitní dokumentace jak pro editory, tak i administrátory stránek. Součástí administrativního rozhraní je i vestavěná nápověda pro složitější nastavení a přizpůsobitelná nápověda pro vstupní formuláře.

Fulltextové a strukturované vyhledávání

Jakýkoliv text uložený v textových polích publikačního systému uživatelé stránek mohou nalézt přes fulltextové vyhledávání. Dotaz lze upřesnit při strukturovaném vyhledávání jen na některá políčka (nadpis, volba kategorie, datum vložení apod.). Využít lze samozřejmě i booleovské a další operátory (AND, OR, NOT, uvozovky, závorky).

V administrativním rozhraní nástroje je vyhledávání součástí správy zpráv a usnadňuje tak editorům práci. Pro opakované vyhledávání je zde možné vyhledávací kritéria i ukládat.
ukázka

HTML editor

Zabudovaný vizuální (WYSIWYG) HTML editor umožňuje formátovat HTML texty a obrázky jako v textovém editoru typu MS Word. Součástí je i obrázkový editor umožňující základní operace s obrázky - oříznutí, roztáhnutí, otočení a uložení obrázku do všech webových formátů (JPG, GIF, PNG). Tyto editory jsou funkční v prohlížečích Mozilla i Internet Explorer.
ukázka

Import a export dat

K dispozici je průvodce pro import dat z formátu CSV. Exportovat data pomocí šablon je možné do jakéhokoliv textového formátu (XML, RSS, CSV apod.).
ukázka

Jazyková podpora

Administrativní rozhraní nástroje je přeloženo do 9 jazyků (čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, slovenština, japonština, chorvatština a rumunština) s možností přidávat další jazyky. Web může být zobrazený v jakémkoliv jazyce, a to i pro nás velmi neobvyklém jako např. vietnamština či arménština. Samozřejmá je podpora kódování UTF-8.
ukázka

Katalog odkazů

Tento modul slouží pro správu a prezentaci velkého množství internetových odkazů. Odkazy jsou tříděny do kategorií a podkategorií a zobrazovány v katalogu odkazů podobně jako na Seznam.cz nebo Yahoo.com.
ukázka

Kategorie

Ve vstupním formuláři je možné využít libovolné množství kategorií (země, region, oblast apod.) s volně měnitelnými hodnotami. Podle kategorií lze zprávy zařadit či seskupit na příslušné stránky. Samozřejmostí je, že zpráva může být zařazena ve více kategoriích.
ukázka

Nejčtenější články

U každého článku se eviduje kolikrát byl přečten. Články je tedy možné řadit od nejčtenějších k méně čteným nebo informaci o čtenosti článku zobrazit na stránkách či v administrativním rozhraní nástroje.
ukázka

Obrázky

Ke zprávě lze připojit libovolné množství obrázků a umístit je mezi textové informace či na samostatnou stránku. Automaticky z nich mohou být vytvořeny zmenšené náhledy (pro formáty GIF, JPG a PNG).
ukázka

Offline plnění

Pro uživatele s vytáčeným nebo pomalým připojením na internet je k dispozici tzv. Offline editor. Pomocí něj vytvoříte zprávy bez připojení na internet a poté co se připojíte je najednou nahrajete do publikačního systému.

Přístupová práva

Pro každou databázi (neboli webík) spravovanou tímto nástrojem existuje propracovaný systém práv rozdělený do 4 základních uživatelských rolí – anonymní uživatel, autor, editor, administrátor. Pro přístup k databázi může být vytvořeno libovolné množství přístupových účtů.
ukázka

Redakční podpora

Redakční podpora systému zahrnuje jednoduchý schvalovací proces článků, možnost vytvářet skupiny uživatelů se stejnými právy a jednoduchý způsob oznamování o nových a upravených článcích.
ukázka

Reklama

Součástí systému je podpora grafické i textové reklamy. Ta může být automaticky vkládána do přehledu zpráv i do detailu zprávy. Reklamní prvek je vybrán náhodně podle své priority zobrazení, evidován je počet zobrazení každého reklamního prvku.
ukázka

Sdílení informací

Tytéž zprávy není nutné opakovaně vkládat a upravovat na několika místech. Systém umožňuje jejich snadné sdílení a zobrazování na několika stránkách webu, mezi různými weby a dokonce i mezi různými uzly (instalacemi) publikačního systému TOOLKIT. Oboustranná výměna informací může probíhat (pomocí RSS) i s weby používajícími jiný publikační systém.
ukázka

Soubory

Obsáhlejší informace (dokumenty, obrázky, zvuky, videa apod.) jednoduše nahrajete přes vstupní formulář z vašeho počítače na náš server a budou tak okamžitě k dispozici uživatelům stránek.
ukázka

Související články

Pro uživatele stránek bývá velmi užitečné mít k dispozici související články k právě čtenému článku. Související článek lze snadno vybrat ve vstupním formuláři i s možností určit vazbu jednostranně nebo oboustranně. Oboustranná vazba mezi články A a B způsobí, že se článek B zobrazí mezi souvisejícími články u článku A a naopak.
ukázka

Šablony

Šablony určují v jaké podobě a pořadí se zprávy zobrazí na stránkách. K dispozici je kromě základních šablon pro přehled a detail zprávy neomezené množství šablon umožňujících zprávy transformovat do jakéhokoliv textového formátu (HTML, XML, RSS, CSV, WML, Javascript apod.).
ukázka

Vstupní formulář

Formulář pro vkládání a editaci zpráv lze nastavit přesně podle vašich potřeb. Protože obsahuje jen potřebná políčka je jednoduchý a přehledný a obsluhovat jej dokáže během okamžiku téměř každý.
ukázka

Vyrovnávací paměť (cache)

Publikační systém TOOLKIT disponuje tzv. vyrovnávací pamětí (cache). Ta urychluje načtení stránky uživateli jelikož ukládá často se opakující výstupy. Tím je zajištěna rychlá odezva i pro velmi navštěvované weby.

Zabezpečená část webu a správa uživatelů

Určitou část nebo i celý web je možné zpřístupnit jen vybraným uživatelům. Jejich údaje (login, heslo, email apod.) jsou pak spravovány prostřednictvím stejného rozhraní jako běžné zprávy.

Zasílání novinek emailem (newsletter)

O novém obsahu vašeho webu se uživatelé mohou dozvědět emailem pokud se přihlásí k odběru novinek. Rozesílání probíhá automatizovaně v pravidelných intervalech (denně, týdně, měsíčně). Obsahem emailu mohou být anotace s odkazy, celé články nebo jakékoliv jiné sdělení.
ukázka

Zaškolení

Po nastavení systému vaše redaktory v jeho používání zdarma zaškolíme. Administraci nástroje (pozdější úpravy šablon, vstupního formuláře apod.) je možné nastudovat z dostupné dokumentace případně vaše administrátory za příplatek zaškolíme.

Zálohování dat

Veškerá data a nastavení jsou denně zálohována.


NENAŠLI JSTE VLASTNOST ČI FUNKCI KTEROU HLEDÁTE? ZEPTEJTE SE NÁS NA NÍ!


Copyright © 2005 Econnect; použit publikační a redakční systém TOOLKIT